Mikroalger til fødevarer

2020-05-14T09:09:48+02:00

Mikroalger til fødevarer Projektbeskrivelse Den stigende befolkning i verden medfører et øget behov for flere klimavenlige og bæredygtige proteinråvarer og fødevarer generelt. Mikroalger har et højt naturligt indhold af protein og omega 3-fedtsyrer, som derfor kan have et stort uforløst potentiale. Dog kan [...]

Insekter som fødevareingrediens

2020-05-14T09:34:32+02:00

Insekter som fødevareingrediens Projektbeskrivelse Insekter er en forholdsvis ny fødevareingrediens på det danske marked. Derfor er der heller ikke meget viden om fødevarekvaliteten og -sikkerheden, specielt holdbarheden. De danske fødevarer er kendt for høj fødevaresikkerhed og -kvalitet. For at kunne leve op til [...]

Fødevarematricens betydning for protein fordøjelighed

2020-05-14T14:58:29+02:00

Fødevarematricens betydning for protein fordøjelighed Projektbeskrivelse Mange fødevareproducenter søger at opnå den optimale udnyttelse af eksisterende og nye proteinkilder. Derfor bliver den ernæringsmæssige værdi diskuteret og forsøgt sammenlignet. I projektet mellem Aarhus Universitet, Aalborg Universitets Hospital og virksomhederne Toft Care, Skarø Is/Biosynergy, Essentia [...]

Søstjerners kvaliteter til brug i produktion

2020-06-04T17:48:23+02:00

Søstjerners kvaliteter til brug i produktion Projektbeskrivelse Man kender ikke meget til søstjerners sammensætning af olier eller aminosyrer ej heller til deres indhold af E- og D-vitamin, men disse unikke egenskaber kan muligvis benyttes til at udvikle nye produkter. Søstjerner er invasive arter, som truer økosystemerne [...]

Screening af proteiners ernæringsværdi

2020-05-13T16:04:02+02:00

Screening af proteiners ernæringsværdi Projektbeskrivelse Mange fødevareproducenter søger at gøre deres produkter sundere og vinde markedsandele med fokus på den sundhedsbevidste forbruger. En gruppe af disse producenter laver produkter målrettet syge og rehabiliterings personer, hvilket kræver proteiner af en god kvalitet. Dog er [...]

Go to Top