Mikroalger til fødevarer

2020-05-14T09:09:48+02:00

Mikroalger til fødevarer Projektbeskrivelse Den stigende befolkning i verden medfører et øget behov for flere klimavenlige og bæredygtige proteinråvarer og fødevarer generelt. Mikroalger har et højt naturligt indhold af protein og omega 3-fedtsyrer, som derfor kan have et stort uforløst potentiale. Dog kan [...]

Insekter som fødevareingrediens

2020-05-14T09:34:32+02:00

Insekter som fødevareingrediens Projektbeskrivelse Insekter er en forholdsvis ny fødevareingrediens på det danske marked. Derfor er der heller ikke meget viden om fødevarekvaliteten og -sikkerheden, specielt holdbarheden. De danske fødevarer er kendt for høj fødevaresikkerhed og -kvalitet. For at kunne leve op til [...]

Fødevarematricens betydning for protein fordøjelighed

2020-05-14T14:58:29+02:00

Fødevarematricens betydning for protein fordøjelighed Projektbeskrivelse Mange fødevareproducenter søger at opnå den optimale udnyttelse af eksisterende og nye proteinkilder. Derfor bliver den ernæringsmæssige værdi diskuteret og forsøgt sammenlignet. I projektet mellem Aarhus Universitet, Aalborg Universitets Hospital og virksomhederne Toft Care, Skarø Is/Biosynergy, Essentia [...]

Digital integration i SMV-virksomheder

2020-05-14T09:30:13+02:00

Digital integration i SMV-virksomheder sikrer både høj fødevaresikkerhed og effektivitet gennem udnyttelse af data Projektbeskrivelse Små og mellemstore virksomheder er underlagt sammen krav som store virksomheder, når det gælder oprindelse af råvare, fabrikation, holdbarhed, fødevaresikkerhed og -kvalitet m.m. Dog har de små virksomheder [...]

Consumer Response Toward Sustainable Food Packaging

2020-05-14T15:22:47+02:00

Consumer Response Toward Sustainable Food Packaging Solutions Projektbeskrivelse Ved at implementere bæredygtige emballageløsninger til fødevarer vil det ofte medføre prisstigninger og ændring i produktelementer, som kan påvirke markedspositionen af mærket. Dette gør, at flere fødevarevirksomheder er tilbageholdende med at implementere bæredygtige emballageløsninger grundet [...]

Go to Top