Project Description

Søstjerners kvaliteter til brug i produktion

Projektbeskrivelse

Man kender ikke meget til søstjerners sammensætning af olier eller aminosyrer ej heller til deres indhold af E- og D-vitamin, men disse unikke egenskaber kan muligvis benyttes til at udvikle nye produkter. Søstjerner er invasive arter, som truer økosystemerne i havene – særligt det lokale muslingefiskeri i bla. Limfjorden. Derfor er værdien stor i forhold til at udnytte søstjernen som en ressource og særligt hvis der kan skabes innovative produkter, som støtter FN’s bæredygtighedsmål og den enkeltes sundhed.

Derfor vil Danmarks Tekniske Universitet i samarbejde med de to mindre virksomheder Danish Marine Protein Aps og Sea Longevity i dette projekt undersøge mulighederne for at udvinde nye ingredienser, som er rige på unikke bioaktive stoffer såsom omega-3-fedtsyrer, vitamin D, vitamin E etc. Derudover, har der ikke vist sig konkurrerende partnere – hverken i Danmark eller udlandet, som udnytter søstjernen til human konsum, hvilket kan give de deltagende virksomheder en unik position i markedet.

Projektets resultater: Søstjerner er den nye kilde til Omega3

Projektets fokusområder

Fødevarer til et sundere liv, Bæredygtig forsyning af råvarer i høj kvalitet

Partnere i projektet

Danmarks Tekniske Universitet og virksomhederne Danish Marine Protein Aps og Sea Longevity.