Project Description

Mikroalger til fødevarer

Projektbeskrivelse

Den stigende befolkning i verden medfører et øget behov for flere klimavenlige og bæredygtige proteinråvarer og fødevarer generelt.

Mikroalger har et højt naturligt indhold af protein og omega 3-fedtsyrer, som derfor kan have et stort uforløst potentiale. Dog kan mikroalger ved den nuværende produktionsmetode ved hjælp af fotosyntese-baseret/lys-baseret teknologi have en meget grøn farve, kraftig duft og karakteristisk bismag.

I samarbejdsprojektet mellem Københavns Universitet, Teknologisk Institut og virksomhederne Sani Membranes, Kunstbryggeriet Far & Søn, MicroBiota Food samt NatuRem Bioscience vil det undersøges, om ekstruderingsprocessen kan ændre på farve, duft og smag i en mere neutral retning, hvilket forventes at medføre et bredere anvendelsesområde som fødevareingrediens.

Projektets fokusområder

Fødevarer til et sundere liv, Bæredygtig forsyning af råvarer i høj kvalitet

Partnere i projektet

Teknologisk Institut, Københavns Universitet, Sani Membranes, Kunstbryggeriet Far & Søn, MicroBiota Food og NatuRem Bioscience