Project Description

Måling af kvalitet og modning af kød og fisk

Projektbeskrivelse

Der findes ingen objektiv målemetode til at bestemmelse af alder på kød og fisk ude hos fødevarevirksomhederne, hvorfor den fastsættes af subjektive vurderinger.

Modningsprocessen er forskellig fra dyr til dyr, og fejlvurderinger kan betyde, at kødet sælges inden det har opnået højeste værdi. Det kan omvendt også medføre, at kødet overskrider optimal kvalitet og dermed ender som affald. Der smides årligt store mængder kød og fisk ud grundet tvivl om kvaliteten af produktet.

Hvis der kan findes en objektiv målemetode til at evaluere fødevarens friskhed, kan der ske en reduktion i spild af kød og fisk, som kan bidrage til at mindske CO2 udledningen og dermed efterleve flere af FN’s verdensmål.

Dette samarbejdsprojekt mellem Aarhus Universitet, AmiNIC og Nordsøen Forskerpark vil undersøge modningsprocessen i detaljer og i samarbejde med Restaurant Textur og Hirtshals Fiskesortering vil en metode til bestemmelse af modning og kvalitet, som kan anvendes i de mange fødevarevirksomheders daglige praksis, valideres.

Projektets fokusområder

Effektiv og agil fødevareproduktion

Partnere i projektet

AmiNIC, Nordsøen Forskerpark, Restaurant Textur, Hirtshals Fiskesortering og Aarhus Universitet