Project Description

Friskhedsmålinger og bestemmelse af holdbarhed for kød og fisk

Projektbeskrivelse

Der findes ingen lovgivning eller objektiv målemetode til at evaluere fødevarers friskhed, så bestemmelse af holdbarhed er udelukkende producentens eller forhandlerens eget ansvar. Og særligt for kød og fisk er en præcis fastsættelsen af holdbarhed kritisk. Desuden findes der meget lidt forskning indenfor metoder til måling af fødevarers friskhed. Dette samarbejdsprojekt mellem Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Danish Meat Research Institut samt den mellemstore virksomhed AmiNIC vil udvikle en sådan objektiv metode. Hertil vil AmiNIC teste projektets resultater på interessenterne den mellemstore virksomhed Flying Seafood Group samt Danish Crown.

I projektet vil identificeres først sensoriske evalueringsparametre i forhold måling af kød og fisks friskhed og holdbarhed. Herudfra identificeres de vigtigste evalueringsparametre. Dette kan i fremtiden lede til en objektiv måling af friskhed, som vil give producenter og forhandlere af kød og fisk i hele værdikæden mulighed for at følge varens kvalitet.

Endelige resultater: Den håndholdte supernæse er klar

Projektets fokusområder

Bæredygtig forsyning af råvarer i høj kvalitet

Partnere i projektet

Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Danish Meat Research Institute, AmiNIC, Flying Seafood Group og Tulip.