Project Description

Bæredygtig forsyning – barrierer og drivkræfter i implementering af cirkulær økonomi

Projektbeskrivelse

Der er ingen tvivl om, at der er store gevinster at hente, hvis vi forbruger og producerer mere cirkulært – både for fødevareproducenten og for den samlede industri. Dog er det kun knap halvdelen af de danske virksomheder, som har fokus på det, viser tal fra Miljø og Fødevareministeriet. Og i en travl hverdag, hvor driften er i fokus, kan det en svær opgave at få implementeret cirkulære initiativer.

Derfor vil Syddansk Universitet i tæt samarbejde Århus Universitet og en række udvalgte virksomheder finde frem til de rette forudsætninger for implementering af cirkulær økonomi blandt danske små og mellemstore virksomheder: Hvad er barriererne for implementering? Hvordan imødekommes de? Og hvordan opretholder virksomhederne et udviklingsfokus i en driftsorienteret dagligdag? Det er, hvad projektet skal finde ud af. Afslutningsvis vil den opnåede viden blive formidlet til gavn for alle virksomheder i den danske fødevarebranche.

Endelige resultater: En rækkeværktøjer som du kan tage i brug allerede nu

I projektet  har de udviklet et værktøj til at hjælpe virksomheder med den grønne omstilling. Det er et værktøj, som du kan tage i brug til at sikre, at du starter det korrekte sted i forhold til den grønne omstilling af din virksomhed. Vi har lavet en step-by-step model til at hjælpe dig med at komme igang med at anvende værktøjerne.

Find step-by-step modellen

Projektets fokusområder

Bæredygtig forsyning af råvarer i høj kvalitet

Partnere i projektet

Syddansk Universitet, Aarhus Universitet.

Vil du vide mere?

Læs mere her