Netværk og matchmaking

Omdrejningspunktet for Danish Food Innovation er vidensoverførsel og videnssamarbejde på fødevareområdet. Innovationsnetværket vil stå for at etablere målrettede matches mellem virksomheder og vidensmiljøer. Derudover arbejder Danish Food Innovation for at sænke barriererne for at finde et videnssamarbejde, således at det bliver nemmere for virksomheder at finde en videnspartner. Det skaber vi gennem målrettede matches, fokusnetværk og ved at gøre viden fra universiteterne mere tilgængeligt.

Vi har fire fokus netværk

Netværk: Det plantebaserede netværk

I netværket er der fokus på videninput, videndeling og erfaringsudveksling. Der er mulighed for at deltage i netværksaktiviteter – eksempelvis rejser, innovationskøkken eller messer og finde både danske og udenlandske samarbejdspartnere. Netværket henvender sig til producenter, ingrediensvirksomheder og detailhandel, der arbejder med plantebaserede fødevarer. Der er desuden deltagelse af videninstitutioner med forskning indenfor miljø, sundhed og marked.

Netværk: Fødevarespild 

Danish Food Innovation samler 12 fødevarevirksomheder og underleverandører til en netværksgruppe om fødevarespild med fokus på strategi, implementering og forretningsgørelse. Netværket mødes hos henholdvis Easyfood (9/1-2020), Jespers Torvekøkken (12/3-2020), Alfred & Katrines Tomater (23/4-2020) og Plus Pack (11/6-2020). Netværksgruppen afvikles på engelsk.

Netværk: Hygiejnisk design 

Danish Food Innovation samler startups, små-og mellemstore fødevareproducenter, udstyrsleverandører og andre med hang til ny viden og networking omkring hygiejnisk design i denne netværksgruppe. Netværksgruppen mødes henholdvist den 2/4, 18/6, 17/9 og 19/11, alle dage kl. 10-15

Se de kommende netværksmøder