Seniorkonsulent Jakob Skov Pedersen fra Teknologisk Institut ved fotobioreaktoren hvori algerne dyrkes ud fra overskydende næringsstoffer fra ølproduktion.

Photo credit: Thomas Vilhelm.

Mikroalgen skal være verdens nye superhelt

Det grønne og grumsede der gør dit strand-badevand ugennemsigtigt skal være hovedingrediensen i din fremtidige plantebøf. Det hedder mikroalger og er ultra bæredygtigt.

Et nyt dansk projekt ved navn Mikroalger til fødevarer kan nu med 750.000 kroner i medfinansiering fra Uddannelses- og Forskningsministeriet via Innovationsnetværket for Fødevarer Danish Food Innovation finde frem til, hvordan vi kan bruge mikroalger som en bæredygtig proteinkilde.

Ifølge anbefalinger fra det Nationale Bioøkonomi Panel, så har vi ikke kun et presserende behov for flere proteinråvarer – men også råvarer der er baseret på bæredygtige produktionsmetoder.

Det Nationale Bioøkonomipanel udgav i juni 2018 15 anbefalinger om fremtidens proteiner. Heri står bl.a., at der bør gennemføres forsknings og uddannelsesindsatser for at fremme udbuddet af proteinværdikæder. Projektet ”Mikroalger til fødevarer” vil netop adressere behovet for nye proteinværdikæder og samtidig vil mikroalgebaserede fødevarer understøtte en stigende efterspørgsel efter en mere plantebaseret kost,” fortæller Anne Maria Hansen, medlem af det Nationale Bioøkonomi Panel og Innovationschef, Teknologisk Institut.

Og her er mikroalgen måske det, som skal sætte Danmark på kortet for bidrag til FN’s bæredygtighedsmål.

Mikroalgen har en guld-profil, når det kommer til bæredygtighed og ernæring. Den producerer store mængder af protein med et højt indhold af essentielle aminosyrer plus sunde Ω-3 fedtstoffer, der slår soja- og ærteprotein fuldkommen af pinden, dens produktion har en minimal kvælstof -og CO2 emission og så kræver den næsten ingen landbrugsjord til dyrkning. Desuden er vandforbruget minimalt og der bruges ingen pesticider, da algerne dyrkes i et lukket system.

Hvordan mikroalgen skal blive til plantebøf er måske et spørgsmål, som rumsterer i dit hoved?

Rester fra ølbrygning og nogle helt særlige teknologier.

Det er de centrale ingredienser, som projektet ”Mikroalger til fødevarer”, et samarbejde mellem SMV’er og vidensinstitutioner, bruger til at få det bedst mulige trukket ud af mikroalger. En af disse virksomheder er NatuRem Bioscience:

Det der er særligt interessant ved det her projekt, er det bæredygtighedsmæssige aspekt. Vi brygger algen på sidestrømme fra øl-industrien, vi benytter nye lavenergi proces-metoder og ikke at forglemme den taknemmelige alge, der vokser virkelig effektivt,” fortæller Christian Kjølby.

Chlorella vulgaris. Mundlyden nærmer sig Cruella De Ville, men faktisk er det navnet på den udvalgte mikroalge med god robusthed og et højt proteinindhold. Algen er i forvejen godkendt til fødevarer.

Algen er en helt ny potentiel fødevareingrediens, hvilket gør det super interessant at arbejde med, og vores forventning er at vi til slut står med en færdig proteinkilde i pulver form, som kan anvendes direkte ude i industrien,” fortæller Christian Kjølby.

Udover algeprojektet har følgende 5 projekter også fået tildelt midler:

  • Fødevarematricens betydning for protein fordøjelighed
  • Måling af kvalitet og modningsprocesser for kød og fisk
  • Insekter som fødevareingredienser
  • Consumer Response Toward Sustainable Food Packaging Solutions 
  • Digital integration i SMV virksomheder sikrer både høj fødevaresikkerhed og effektivitet gennem udnyttelse af data

Projekterne kommer til at foregå i løbet af indeværende år, og resultaterne af projekterne forventes at være klar i slutningen af 2020.

Pengene som er tildelt de i alt seks projekter, kommer fra en pulje på 12 millioner danske kroner, som Danish Food Innovation har fået tildelt af Uddannelses- og Forskningsministeriet.
De tre organisationer Agro Business Park, Videncenter for Fødevareudvikling (VIFU) og Danish Food Cluster står bag det officielle innovationsnetværk for fødevarer.