Kickstart den grønne omstilling

Bæredygtighed, cirkulær økonomi, FN’s verdensmål – hvor skal man som virksomhed starte og slutte? Seks virksomheder har i projektet Bæredygtig Forsyning, der er støttet af Danish Food Innovation, fået de rette værktøjer til at kickstarte deres grønne omstilling.

Kristin B. Munksgaard, professor mso ved Syddansk Universitet, har i projektet Bæredygtig Forsyning, bragt den nyeste viden i spil i individuelle virksomhedsforløb:

Vi har i et udviklingsforløb hjulpet seks udvalgte fødevarevirksomheder med at finde motivationen til at arbejde med bæredygtighed og hjulpet dem med at spotte muligheder, hvor de kan igangsætte grønne tiltag”, fortæller Kristin B. Munksgaard.

Essentia Protein Solutions, Easyfood, Fam. Carstensens Tehandel, Plus Pack, SanaCare Nutritions og Sunset Boulevard er de seks virksomheder, som har deltaget i forløbet – et givende forløb ifølge Essentia Protein Solutions:

Stor ros til Kristin B. Munksgaard og hendes team. De har snakket industriens sprog, været i øjenhøjde med os og benyttet brugbare værktøjer og ikke flyvske teoretiske koncepter. Derfor har det været en fornøjelse at samarbejde med dem i projektet,” fortæller Søren Sloth Møller, Senior Sales Director, Essentia Protein Solutions.

Samarbejdet der matchede fra start

Også Easyfood har haft gavn af samarbejdet med Syddansk Universitet:

Det har givet os stor værdi at samarbejde med Syddansk Universitet i et projekt som i øvrigt stemmer godt overens med de grønne tiltag vi hos Easyfood allerede var i gang med at implementere. Samarbejdet har hjulpet os videre med vores ambitioner om bæredygtighed og cirkulær økonomi” fortæller Kirsten Møller Jensen, Innovation Manager hos Easyfood, og fortsætter:

Vi har nu bl.a. iværksat en lang række grønne indsatsområder, som vi også har fået god sparring fra universitetet til.

Et grønt skub i den rigtige retning

Ifølge Søren Slot Møller har samarbejdet med Syddansk Universitet også hjulpet Essentia Protein Solutions til afklaring og indsigt i egne grønne tiltag:

”Deltagelsen i projektet har været vigtig for virksomheden i forhold til at blive 100 procent afklaret om, hvad vi står for, hvad vi mener, og hvilke initiativer giver mening for os i forhold til en grøn omstilling – hvilket er forudsætningen for, at initiativerne faktisk kan implementeres i virksomheden”, fortæller Søren Slot Møller, og fortsætter:

Vi har i projektet fået et sæt redskaber, som vi kan tage med hjem. Det er, som virksomhed, værdifuldt med noget konkret og anvendeligt.”

Indspark fra det virkelige liv

Netop anvendelighed og konkretisering samt erfaring fra praksis er også noget af det, som Easyfood har søgt og fået igennem deres deltagelse i projektet: 

Vi har særligt gjort brug af universitetets kompetencer gennem deres gode indlæg på vores møder med eksempler fra det virkelige liv, og så har de generelt været meget lyttende, spørgende og reflekterende på vores vegne” fortæller Kirsten Møller Jensen.

Nye relationer

Virksomhederne har i workshops udvekslet erfaringer samt diskuteret udfordringer og muligheder ved at arbejde med bæredygtighed. Deltagernes sparring har skubbet til virksomhedernes bæredygtige omstilling, og der er skabt flere nye relationer, som fortsætter, selvom projektet er nået til vejs ende.

”Sparringen med og den nye relation til de andre virksomheder i projektet er noget, som har været og vil være værdifuldt for os i fremtiden. Dertil er vores nu tætte relation til universitetet noget, som vi også vil benytte os af i fremtiden – eksempelvis til at rekruttere unge talenter,” fortæller Søren Slot Møller.

Den populære grønne omstilling

Projektets resultater har været formidlet til lige under 100 virksomhedsdeltagere. Desuden har projektets emne været en del af en større Danish Food Innovation konference, og det har ledt til etableringen af en Danish Food Innovation netværksgruppe.