Internationalisering

Internationalisering er en integreret og prioriteret del af Danish Food Innovations arbejde. Danish Food Innovation vil arbejde for at styrke international vidensoverførsel og inspiration med udenlandske forsknings- og vidensmiljøer samt klynger med henblik på at styrke de danske SMV’ers innovations- og konkurrenceevne. Derfor vil alle internationaliseringsaktiviteter involvere deltagelse af danske SMV’er – om det foregår indenlands eller udenlands.

Disse aktiviteter inkluderer følgende: