Hvad er bæredygtig emballage i forbrugernes øjne?

Forbrugeres opfattelse af hvad bæredygtig emballage er, stemmer ikke nødvendigvis altid overens med hvad der faktisk er bæredygtigt. Men hvordan ændrer vi måden forbrugerne opfatter bæredygtighed?  

Polymeros Chrysochou, Lektor ved Aarhus Universitet, var en af oplægsholderne til Danish Food Innovations sidste Food Meet Up i år. Her delte han sin viden om forbrugeropfattelse af emballage og bæredygtige alternativer.

Bæredygtig emballage har visse udfordringer

Et af de problemer, som opstår i forbindelse med bæredygtig emballage er, at forbrugere sommetider opfatter den mere miljøvenlige emballage, som værende af dårligere kvalitet. Ifølge Polymeros Chrysochou er den opfattelse en udfordring, som virksomhedsledelser må overkomme og finde løsninger til.

Mange forbrugere foretrækker for eksempel vandflasker lavet af tykkere plast, fremfor dem som er lavet af tyndere plast. Det gør de fordi, at mange forbrugere opfatter de tykkere og stærkere plastikflasker, som værende af bedre kvalitet, selvom tyndere plastflasker er mere bæredygtige, da de er lavet af mindre plast”, sagde Polymeros Chrysochou, som er i gang med en undersøgelse af forbrugeropfattelse i forbindelse med bæredygtige emballageløsninger.   

Glas og papir over plastik

48% af danskerne mener, at papir er den mest bæredygtige form for emballage og 43% mener, at glas er det mest bæredygtige, ifølge Polymeros Chrysochous nyeste resultater. På den anden side mener 60% af danskerne, at plastik er en mindre bæredygtig type emballage.

Men hvilke parametre baserer forbrugerne deres svar på?

Det er svært for forbrugere at måle bæredygtighed og regne ud hvilken type emballage der i det store hele er mest bæredygtig”, fortalte Polymeros Chrysochou. Andre oplægsholdere til arrangementet understregede også, at for eksempel vægten på glasemballage har stor indflydelse på hvor meget CO2 der bliver udledt under transport. 

Polymeros Chrysochou er lektor afdelingen MAPP ved Aarhus Universitet, der har fået international anerkendelse for deres arbejde med forbrugerundersøgelser inden for fødevareområdet.

Økologi-købere: ikke nødvendigvis bæredygtighedsfortalere

Forbrugere som køber økologisk, handler ikke bæredygtigt, da de har tendens til at foretrække indpakkede økologiske produkter over uindpakkede økologiske produkter”.

I Polymeros Chrysochous undersøgelse blev forbrugere bedt om at vælge mellem økologiske produkter, som var enten pakket ind i plastik eller var uindpakkede. Undersøgelsen viste, at sammenlignet med forbrugere som ikke køber økologisk, havde de som normalt køber økologisk en tendens til at foretrække økologiske produktet i emballage. Derfor blev konklusionen på undersøgelsen, at økologiske forbrugere ikke altid handler bæredygtigt, da deres valg også er drevet af andre motiver.

Nye normer og bedre kommunikation

Vi er nødt til at kommunikere bæredygtighed bedre, særligt i købssituationen. Og vi bør udnytte hvordan sociale normer og vinkling kan hjælpe til at gøre beskeden mere tydelig”, konkluderede Polymeros Chrysochou i slutningen af hans præsentation og understregede, at de virksomheder som bruger emballage, har et medansvar i at ændre forbrugernes opfattelse af hvad der er bæredygtig og hvad der ikke er.

Opfattelse af bæredygtighed afhænger altså meget af øjnene der ser, hvilken viden en person har og hvilke aspekter af bæredygtighed forbrugeren synes er vigtigst.