Bæredygtig forsyning af råvarer i høj kvalitet

Råvarekvalitet er afgørende for at levere produkter af høj kvalitet. Samtidig er ressourceknaphed og stigende krav til dyrevelfærd, miljø- og klimamæssig bæredygtighed en del af fremtidens fødevareproduktion. Fødevareproduktion er en del af den biobaserede økonomi og derfor skal fokus på kaskadeudnyttelse af bioressourcer, værdiskabelse i rest- og sidestrømme og en cirkulær produkttankegang være en naturlig og integreret del af fremtidens innovative løsninger på fødevareområdet.

  • Har du et produkt, der kan højne bæredygtigheden i fødevareproduktionen?

Her er de tilbud, som er relevante for dig:

Tilbuddene offentliggøres løbende.