Hurtigere og sikrere på markedet gennem big data

Den danske fødevareklynge producerer enorme datamængder som et resultat af en stor automatiseringsgrad, høje myndighedskrav og en lang tradition for dokumentation og forskning. Disse data indeholder en lang række muligheder for at styrke virksomhedernes konkurrenceevne og produktivitet, og der ligger store muligheder i at nyttiggøre data og bringe dem i anvendelse gennem f.eks. fælles og åbne standarder – samtidig med at der opretholdes et stærkt fokus på datasikkerhed og dataetik.

  • Har du en ide eller et produkt, som bringer data i spil på en ny måde?

Her er de tilbud, som er relevante for dig:

Tilbuddene offentliggøres løbende.