Effektiv og agil fødevareproduktion

Industri 4.0 er blevet en samlet betegnelse for den gruppe af teknogier og systemer, der muliggør et nyt produktionsparadigme, hvor automatisering, digitalisering, sensorer, IoT og intelligente robotter løfter produktiviteten og skaber nye produktionskoncepter og forretningsmodeller. Fødevareindustrien står, med investeringer i teknologi og ikke mindst i uddannelse, i en god position til at gribe de nye teknologier og muligheder.

  • Har dit produkt og industri 4.0 samme ordklang?

Her er de tilbud, som er relevante for dig:

Tilbuddene offentliggøres løbende.