Fødevaresikkerhed 2.0

Dansk fødevareproduktion er globalt anerkendt for høj fødevaresikkerhed og pålidelighed. Denne position er afgørende i et marked, hvor forbrugernes opmærksomhed på fødevarens sikkerhed, og de teknologiske muligheder for selv at analysere fødevarer, er større end nogensinde.

Derfor er det centralt, at danske virksomheder fortsat har fokus på udviklingen af nye produkter, der tager højde for risikofaktorer som f.eks. antibiotikaresistens, epidemiske sygdomme og forurening af fødevarer. Udbygget sporbarhed, dokumentation og certificering kalder på nye teknologiske løsninger, der kan give øget transparens og en tættere dialog med forbrugerne.

  • Har du et produkt, der kan højne fødevaresikkerheden, give øget gennemsigtigheden og/eller en tættere dialog med forbrugerne?

Her er de tilbud, som er relevante for dig:

Tilbuddene offentliggøres løbende.