Fælles regelsæt for klimamærkning efterlyses

Ny kortlægning udarbejdet af Teknologisk Institut på vegne af Danish Food Innovation konkluderer, at fødevareproducenterne er efterladt uden et fælles regelsæt eller certificeringsordning for klimamærkning. 

Et stigende antal fødevareproducenter vil gerne efterkomme forbrugernes efterspørgsel efter klimavenlige fødevarer og ønsker derfor at kommunikere det på emballagen. Her er der dog stor forskel på, hvor langt man er med klimamærkningsordninger i fødevareindustrien i forhold til f.eks. emballageindustrien.

Fødevareindustri efterladt til egne initiativer

Det konkluderer en helt ny kortlægning af klimamærkningsområdet foretaget af Teknologisk Institut for Danish Food Innovation.  Der er udarbejdet ISO-standarder for livscyklusvurderinger, men et regelsæt fra EU eller de danske myndigheder mangler.

Sektionsleder Inger Olesen fra Teknologisk Institut er specialiseret indenfor anprisninger og fødevarelovgivning og har været med til at udarbejde rapporten:

– Det er en kompleks beregning, og der hersker uenighed om metoden. Derfor må fødevareindustrien ty til egne klimamærkningsinitiativer, hvis de vil kommunikere, at deres produkt er klimavenligt, forklarer sektionsleder Inger Olesen, Teknologisk Institut.

Gennemsigtighed for forbrugerne

Rapporten er udarbejdet på baggrund af et øget fokus på bæredygtighed blandt fødevarevirksomheder, hvilket er en tendens innovationsnetværket Danish Food Innovation kan nikke genkendende til:

– Vi oplever, at fødevareindustrien udvikler flere og mere bæredygtige fødevarer. Derfor er det vigtigt at skabe videndeling, matchmaking og netværk omkring emnet. En eventuel klimamærkning kan være med til at skabe gennemsigtighed for forbrugerne, forklarer Innovation Manager Helle Friis fra Danish Food Innovation.

Se mod emballageindustrien

På emballageområdet findes lovgivning på EU-niveau, som skal implementeres af de forskellige medlemsstater. Derud over findes der en række officielle miljø- og klimamærker, som emballageproducenter kan blive certificeret efter.

– Det vil være en stor hjælp for fødevareindustrien, hvis der på fødevareområdet kommer et regelsæt fra EU, som gælder alle medlemsstater på linje med emballageområdet, forklarer sektionsleder Inger Olesen fra Teknologisk Institut.

Vil du vide mere?

Download rapporten

Yderligere oplysninger:

Innovation manager, Helle Vedel Friis, Danish Food Innovation, mobil 2773 6040, mail: hvf@foodbiocluster.dk

Sektionsleder Inger Olesen, Teknologisk Institut, mobil: 7220 1884, mail: ino@teknologisk.dk