Indlæser Begivenheder

**For English see below**

Vi håber, at denne særlige COVID-19 situation går over. Vi følger selvfølgelig regeringens anvisninger og afholder kun aktiviteter, som følger regeringen anvisninger. Indtil videre afholdes netværksmødet fysisk, men skulle der ske ændringer i regeringens anvisninger, så afholdes netværksmødet digitalt.

Fokus: Strategi, implementering og forretningsgørelse

Danish Food Innovation samler 12 fødevarevirksomheder og underleverandører til en netværksgruppe om fødevarespild med fokus på strategi, implementering og forretningsgørelse. Netværket mødes hos henholdsvis Alfred & Katrines Tomater, Plus Pack og Jespers Torvekøkken. Netværksgruppen afvikles på engelsk.

Hvor og hvornår:

Torsdag den 23. april 2020 fra 10.00 – 15.00 ved Alfred & Katrines Tomater, Assensvej 217, 5250 Odense

Torsdag den 11. juni 2020 fra 10.00 – 15.00 ved Plus Pack, Energivej 40, 5260 Odense S

Onsdag den 12. august 2020 fra 10.00 – 15.00 ved Jespers Torvekøkken, Vandtårnsvej 75, 2860 Søborg

 

Agenda for møde ved Alfred & Kathrines Tomater den 23. april

10.00: Velkommen ved Kathrine Vejgaard Stage, Danish Food Innovation og sidste nyt fra deltagerne i netværksgruppen – bordet rundt

10.30: Vækst vs. Bæredygtig – De 4 forskellige veje ved Kristin B. Munksgaard, Syddansk Universitet

11.00: Praktisk netværksøvelse – hvor er jeg, og hvor vil jeg bevæge mig hen ved Kristin B. Munksgaard, Syddansk Universitet

11.30: Mindre Madspild og mere Genanvendelse ved Katrine Storgaard, Daka Denmark & Refood mærket

12.15: Frokost og netværk

13.00: De Meningsfulde Handlinger ved Johanne Sønderlund Birn, Johanne Birn

13.30: Om Alfred & Katrines Tomater, arbejdet med fødevarespild og hvordan der sælges og købes ind ved Claus Duedal Jakobsen, Alfred & Katrines Tomater

15.00: Tak for i dag og på gensyn den 12/6-20 hos Plus Pack.

Tilmeld dig her

 

**We hope that the COVID-19 situation will end soon. We will follow the governments instructions, and we will only host activities that comply with these instructions. For now the network meeting will take place physically, however if the governments instructions change, the network meeting will take place digitally** 

Networking group: Food waste 

Focus: strategy, implementation and commercialisation

In this network group, Danish Food Innovation gathers 12 food producers and suppliers to discuss and share knowledge on food waste focusing on strategy, implementation and business creation. The network meets four times on the following locations: Alfred & Katrine’s Tomatoes, Plus Pack and Jespers Peat Kitchen. The network group is run in English.

 

When and Where:

Thursday 23th of April 2020 from 10.00 to 15.00 at Alfred & Katrines Tomater, Assensvej 217, 5250 Odense

Thursday 11th of June 2020 from 10.00 to 15.00 at Plus Pack, Energivej 40, 5260 Odense S

Wednesday 12th of August 2020 from 10.00 to 15.00 at Jespers Torvekøkken, Vandtårnsvej 75, 2860 Søborg

 

Agenda for the meeting at Alfred & Katrines Tomater on 23. April:

10.00: Welcome by Kathrine Vejgaard Stage, Danish Food Innovation and updates from all participants

10.30: Growth versus sustainability – the 4 different paths by Kristin B. Munksgaard, Syddansk Universitet

11.00: Practical exercise – where am I, and where do I want to go by Kristin B. Munksgaard, Syddansk Universitet

11.30: Less Foodwaste and more recycling by Katrine Storgaard, Daka Denmark & Refood mærket

12.15: Lunch and networking

13.00: The meaningful actions by Johanne Sønderlund Birn, Johanne Birn

13.30: About Alfred & Katrines Tomater, working with food waste, sales and procurement by Claus Duedal Jakobsen, Alfred & Katrines Tomate

15.00: End of the day and see you next time on 12/6-20 at Plus Pack

Sign up here