Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

**For English see below**

Fokus: Strategi, implementering og forretningsgørelse

Danish Food Innovation samler 12 fødevarevirksomheder og underleverandører til en netværksgruppe om fødevarespild med fokus på strategi, implementering og forretningsgørelse. Netværket mødes hos henholdsvis Easyfood, Jespers Torvekøkken, Alfred & Katrines Tomater og Plus Pack. Netværksgruppen afvikles på engelsk. Ved tilmelding til dette netværksmøde så registrerer du dig til alle fire møder. 

Hvor og hvornår:

Torsdag den 9. januar 2020 fra 10.00 – 15.00 ved Easyfood, Albuen 82, 6000 Kolding

Torsdag den 12. marts 2020 fra 10.00 – 15.00 ved Jespers Torvekøkken, Vandtårnsvej 75, 2860 Søborg

Torsdag den 23. april 2020 fra 10.00 – 15.00 ved Alfred & Katrines Tomater, Assensvej 217, 5250 Odense

Torsdag den 11. juni 2020 fra 10.00 – 15.00 ved Plus Pack, Energivej 40, 5260 Odense S

Hvis du vil vide mere om netværket, så kontakt Kathrine Stage på kvs@agropark.dk.

 

Generel agenda til møderne:

10.00: Velkommen og update fra deltagerne

10.30: Rundvisning

11.30: Dagens indkøber

12.15: Frokost og netværk

13.00: Fødevarespild fra et strategisk synspunkt

13.30: Fødevarespild fra et implementeringssynspunkt

14.00: Erfaringsudveksling

15.00: Vi runder dagen af

*Specifik agenda for de enkelte møder offentliggøres, som møderne nærmer sig. 

 

Agenda for møder den 9/1/2020 hos Easyfood:

10.00: Velkommen og introduktion af deltagerne i netværksgruppen

10.30: Om Easy Food og deres arbejde med reduktion af fødevarespild ved Kirsten Møller Jensen, Easy Food

11.30: Hvordan arbejder vi i indkøbsafdelingen ved Morten Pyrdol Skovlund, Easy Food

12.15: Frokost og netværk

13.00: Bæredygtig Forsyning ved Jane Petersen, Syddansk Universitet

13.30: Fødevarespild fra et implementeringssynspunkt ved Johanne Sønderlund Birn, Johanne Birn

14.00: Erfaringsudveksling og netværk ved Kathrine Vejgaard Stage, Danish Food Innovation

15.00: Tak for i dag og på gensyn den 12/3-20

 

Tilmeld dig her

_____________________________________________

Networking group: Food waste 

Focus: strategy, implementation and commercialisation

In this network group, Danish Food Innovation gathers 12 food producers and suppliers to discuss and share knowledge on food waste focusing on strategy, implementation and business creation. The network meets four times on the following locations: Easyfood, Jespers Peat Kitchen, Alfred & Katrine’s Tomatoes and Plus Pack. The network group is run in English. By registering up to this network meeting you register to all four meetings.

 

When and Where:

Thursday 9th of January 2020 from 10.00 to 15.00 at Easyfood, Albuen 82, 6000 Kolding

Thursday 12th of March 2020 from 10.00 to 15.00 at Jespers Torvekøkken, Vandtårnsvej 75, 2860 Søborg

Thursday 23th of April 2020 from 10.00 to 15.00 at Alfred & Katrines Tomater, Assensvej 217, 5250 Odense

Thursday 11th of June 2020 from 10.00 to 15.00 at Plus Pack, Energivej 40, 5260 Odense S

 

Agenda:

10.00: Welcome and Up-dates from all Participants

10.30: Company Tour

11.30: Today’s Buyer

12.15: Lunch and Networking

13.00: Food waste from a Strategic Point of View

13.30: Food waste from an Implementing Point of View

14.00: Sharing experiences

15.00: End of the day

*A specific agenda for the individual meeting will be announced as we are approaching the meetings.

 

Agenda for the meeting on 9/1/2020 at Easyfood:

10.00: Welcome and introduction of the participants of the network

10.30: Easyfood and their work with reducing food waste by Kirsten Møller Jensen, Easy Food

11.30: How do we work in the purchasing department by Morten Pyrdol Skovlund, Easy Food

12.15: Lunch and network

13.00: Sustainable Supply by Jane Petersen, Syddansk Universitet

13.30: Food waste from an implementation point of view by Johanne Sønderlund Birn, Johanne Birn

14.00: Sharing experiences and network by Kathrine Vejgaard Stage, Danish Food Innovation

15.00: End of the day. Remember next meeting on 12/3-20

Sign up here

 

If you want to know more about the network, contact Kathrine Stage on kvs@agropark.dk.