Danmark er verdensførende

Ifølge en ny benchmark analyse fra Danish Food Innovation er Danmark blandt seks lande i verden, som er stærkest indenfor klima-smarte løsninger til fødevareindustrien. 

Nederlandene, Spanien, Frankrig, New Zealand, USA og Danmark. Det er her verdens lande skal kigge efter for at finde innovative tiltag for en grønnere fødevareindustri.

Det er nemlig de seks lande, der i særlig grad vurderes til at have forudsætningerne for at lave klima-smarte løsninger inden for fødevareindustrien ifølge en ny analyse fra Syddansk Universitet, finansieret af innovationsnetværket for fødevarer, Danish Food Innovation.

Og klima-smarte løsninger, det er der brug for i fødevareindustrien. På globalt plan står fødevareproduktionsindustrien for over ¼ af den globale CO2 udledning, viser en international undersøgelse.

Der skal nye produkter til og nytænkning af den måde vi producerer vores råvarer på. Fordi 82% af industriens totale CO2 udledning kommer fra dyrkning af dyr og afgrøder samt det land der benyttes hertil.

I Europa går det godt
Og hvordan har de seks lande sikret dig en førerplads i kapløbet om de klima-smarte løsninger? Samarbejde, samarbejde og samarbejde.

”Et vigtigt parameter i udvælgelsesprocessen er fødevareøkosystemernes sammenspil mellem virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige aktører, ” fortæller Jane Petersen fra Syddansk Universitet, som er den ledende projektkoordinator bag undersøgelsen.

”Og hvorfor det? Jo, fordi sammenspillet løfter innovationen til et højere niveau. Desuden sikrer det en anden berettigelse og det medfører et helt andet pres på vigtigheden i at få udviklet mere bæredygtige løsninger.”

I kapløbet har Europa opnået en pæn repræsentation, men hvorfor er Europa så godt kørende?

”Det er min opfattelse, at Europa samlet set er længst indenfor det her område. Det skyldes i høj grad, at man i Europa er meget bedre til at samarbejde virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige myndigheder imellem,” fastslår Jane Petersen.

Vil du vide mere?

Gense vores Digitale Masterclass om undersøgelsen eller download undersøgelsen.